Monitoring sucha

a jeho dopadů

Portál

vznikl jako reakce na výskyt sucha v roce 2014 a 2015 a současně jako naplnění jednoho z bodů uvedených v Usnesení Vlády č. 620 z 29. července 2015. Jedná se o společnou aktivitu ČHMÚ, CzechGlobe a Mendelovy Univerzity v Brně, jejímž cílem je zprostředkovat pro uživatele komfortní a rychlý přístup k informacím o aktuálním stavu výskytu sucha a jeho dopadů.