Monitoring sucha

a jeho dopadů

Zobrazení extrémní situace

Situace v uplynulém týdnu z hlediska sucha stagnovala či se mírně zhoršila. Srážky odpovídaly 17 % normálu pro toto období, i v horských oblastech byly pouze dešťové. Vlhkost půdy se v minulém týdnu na většině území snížila. V profilu 0 – 40 cm bylo sucho indikováno na Znojemsku, sucho v profilu 0 – 100 cm… více

Data jsou aktualizována každé úterý ve 12h. Zobrazení vychází z operativních dat.

ORP:

SPEI

SPEI Krátký text o indikátoru

POVI

POVI Krátký text o indikátoru

PZVI

PZVI Krátký text o indikátoru

AWR

AWR Krátký text o indikátoru

AWR1

AWR1 Krátký text o indikátoru

FDmed

FDmed Krátký text o indikátoru

FDp90

FDp90 Krátký text o indikátoru

PDSI

PDSI Krátký text o indikátoru

ZIND

ZIND Krátký text o indikátoru

POWB

POWB Krátký text o indikátoru

AWC

AWC Krátký text o indikátoru

Více o indikátorech...

Aktuální situace

15.04.2018

Situace v uplynulém týdnu z hlediska sucha stagnovala či se mírně zhoršila. Srážky odpovídaly 17 % normálu pro toto období, i v horských oblastech byly pouze dešťové. Vlhkost půdy se v minulém týdnu na většině území snížila. V profilu 0 – 40 cm bylo sucho indikováno na Znojemsku, sucho v profilu 0 – 100 cm nebylo indikováno nikde. Ve většině povodí docházelo během týdne k mírnému poklesu hladin. Ve většině povodí docházelo během týdne k mírnému kolísání, převažovaly poklesy hladin. Vzestupy byly zaznamenány u toků pramenících v horských oblastech, které byly v důsledku vyšších teplot dotovány vodou z tajícího sněhu. Vodnosti se v průběhu týdne většinou mírně snížily, u menších horských toků naopak zvýšily. V porovnání s dlouhodobými dubnovými průměry byly denní průtoky na neovlivněných tocích v závěru týdne nejčastěji mírně podprůměrné. Z pohledu hydrologického sucha se situace v porovnání s předchozím týdnem u většiny toků mírně zhoršila nebo zůstala stejná, u horských toků se zlepšila. Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem při porovnání s dlouhodobými hodnotami na křivce překročení v celkovém průměru příliš nezměnil. K jeho mírnému zhoršení došlo pouze v povodí dolní Vltavy, horní Ohře, dolní Moravy a Dyje. Hladina ve vrtech ve srovnání s předchozím týdnem v celkovém průměru převážně stagnovala, místy mírně klesala.

Výhled

V průběhu celého týdne očekáváme počasí převážně beze srážek, pouze v pondělí 16. 4. předpokládáme srážky na většině území Čech a částečně i Moravy a Slezska. Vlhkost půdy se bude v průběhu týdne na celém území snižovat v orniční vrstvě i ve vrstvách hlubších. V následujících dnech budou hladiny toků převážně setrvalé nebo rozkolísané vzhledem k očekávaným srážkám, na některých horských tocích bude doznívat denní chod v důsledku odtávání sněhové pokrývky. U podzemních vod lze v následujícím období v celkovém průměru očekávat mírný pokles stavu hladiny ve vrtech.

15.04.2018

Klima

Za týden od 9. 4. do 15. 4. 2018 spadlo na území České republiky průměrně 8 mm srážek (Čechy 7 mm, Morava 9 mm), což odpovídá 78 procentům normálu pro toto období (Čechy 71 % N, Morava 92 % N). Srážky byly dešťové, nový sníh nepřibyl.

15.04.2018

Půda

V závěru 15. kalendářního týdne došlo k poklesu vlhkosti půdy v obou sledovaných profilech. Vlhkost půdy v profilu 0 – 40 cm se pohybuje nejčastěji mezi 50 a 70 % VVK (využitelná vodní kapacita). Nejsušší oblasti s vlhkostí půdy mezi 30 a 50 % VVK jsou místy ve Středočeském, Jihočeském, Východočeském, Severomoravském a Jihomoravském kraji. Nejvyšší vlhkost nad 70 % VVK je v horských oblastech a na Českomoravské vrchovině. V profilu 0 – 40 cm bylo sucho (kritérium vlhkosti pod 30 % VVK) indikováno na Znojemsku v Jihomoravském kraji. Vlhkost půdy v profilu 0 – 100 cm se nejčastěji pohybuje mezi 70 a 90 % VVK, v horských oblastech a na Českomoravské vysočině nad 90 % VVK. Vlhkost mezi 50 a 70 % se ojediněle vyskytuje ve Středočeském, Východočeském, Severomoravském a Jihomoravském kraji. V profilu 0 – 100 cm nebylo sucho indikováno nikde na území ČR.

15.04.2018

Povrchové vody

Hladiny většiny vodních toků v povodí měly v průběhu uplynulého týdne převážně rozkolísanou tendenci. Vzestupy byly zaznamenány u toků pramenících v horských oblastech, které byly v důsledku vyšších teplot dotovány vodou z tajícího sněhu. V porovnání s dlouhodobými dubnovými průměry byly denní průtoky na tocích nejčastěji mírně podprůměrné, v horských oblastech byly nadprůměrné. Z pohledu hydrologického sucha se situace v porovnání s předchozím týdnem u většiny toků mírně zhoršila, u horských toků se mírně zlepšila.

15.04.2018

Podzemní vody

Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem při porovnání s dlouhodobými hodnotami na křivce překročení v celkovém průměru příliš nezměnil. K jeho mírnému zhoršení došlo pouze v povodí dolní Vltavy, horní Ohře, dolní Moravy a Dyje. Hladina ve vrtech ve srovnání s předchozím týdnem v celkovém průměru převážně stagnovala, místy mírně klesala.

15.04.2018