Monitoring sucha

a jeho dopadů

Zobrazení aktuální situace

Data jsou aktualizována každé úterý ve 12h. Zobrazení vychází z operativních dat.

ORP:

SPEI

SPEI Krátký text o indikátoru

POVI

POVI Krátký text o indikátoru

PZVI

PZVI Krátký text o indikátoru

AWR

AWR Krátký text o indikátoru

AWR1

AWR1 Krátký text o indikátoru

FDmed

FDmed Krátký text o indikátoru

FDp90

FDp90 Krátký text o indikátoru

PDSI

PDSI Krátký text o indikátoru

ZIND

ZIND Krátký text o indikátoru

POWB

POWB Krátký text o indikátoru

AWC

AWC Krátký text o indikátoru

Více o indikátorech...

Bulletin

13.10.2017

Situace se v uplynulém týdnu z hlediska sucha mírně zlepšila. Srážky odpovídaly 306 % normálu pro toto období. Vlhkost půdy se v profilu 0 - 100 cm zvýšila především v jihovýchodních Čechách, v profilu 0 - 40 cm došlo k podstatnému zvýšení vlhkosti půdy na celém území ČR. Hladiny většiny sledovaných toků během uplynulého týdne většinou mírně kolísaly v závislosti na množství spadlých srážek. Zejména u toků odvodňujících pohraniční pohoří docházelo ke konci týdne po vydatnějších srážkách k přechodným vzestupům hladin. Průměrné týdenní průtoky se v porovnání s dlouhodobými zářijovými průměry pohybovaly nejčastěji v poměrně širokém rozmezí 25 až 350 % Qm. Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem při porovnání s dlouhodobými hodnotami na křivce překročení v celkovém průměru mírně zlepšil. K jeho zlepšení došlo na většině území ČR. Ke zhoršení došlo pouze v povodí Orlice, Olše a Ostravice. Hladina ve vrtech ve srovnání s předchozím týdnem v celkovém průměru převážně mírně rostla. V první polovině následujícího týdne očekáváme převážně chladnější počasí s přeháňkami a občasným deštěm, ve druhé polovině týdne bude převážně polojasno až jasno s minimem srážek. Vlhkost půdy se bude v průběhu týdne na většině území jen mírně snižovat. Hladiny toků budou v průběhu týdne převážně setrvalé nebo budou pouze mírně kolísat v závislosti na spadlých srážkách. U podzemních vod lze v následujícím období v celkovém průměru očekávat setrvalý stav hladiny ve vrtech. Lokálně lze očekávat jeho mírný vzestup v závislosti na předpovídaných srážkách.

Klima

Za týden od 2.10. do 8.10. 2017 spadlo na území České republiky průměrně 32 mm srážek (Čechy 35 mm, Morava 26 mm), což odpovídá 306 procentům normálu pro toto období (Čechy 350 % N, Morava 235 % N).

13.10.2017

Půda

V závěru 40. kalendářního týdne došlo ke zvýšení vlhkosti půdy na většině území ČR v obou sledovaných profilech. Ke zvýšení vlhkosti půdy došlo v profilu 0 - 100 cm především v jihovýchodních Čechách. Nejsuššími oblastmi v profilu 0 – 100 cm jsou jižní Morava, Středočeský a Ústecký kraj a také sever Jihočeského kraj a širší okolí Pardubic. V profilu 0 - 40 cm došlo k podstatnému zvýšení vlhkosti půdy o jednu vlhkostní kategorii na celém území ČR. Nejsušší oblastmi v profilu 0 – 40 cm jsou Středočeský a Ústecký kraj.

13.10.2017

Povrchové vody

Hladiny většiny sledovaných toků během uplynulého týdne většinou mírně kolísaly v závislosti na množství spadlých srážek. Zejména u toků odvodňujících pohraniční pohoří docházelo ke konci týdne po vydatnějších srážkách k přechodným vzestupům hladin. Průměrné průtoky se v porovnání s dlouhodobými říjnovými průměry pohybovaly nejčastěji v poměrně širokém rozmezí 25 až 350 % Qm. Z pohledu hydrologického sucha se situace v porovnání s předchozím týdnem většinou výrazněji nezměnila.

13.10.2017

Podzemní vody

Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem při porovnání s dlouhodobými hodnotami na křivce překročení v celkovém průměru mírně zlepšil. K jeho zlepšení došlo zejména v povodí horní Ohře, horní Berounky, dolní Vltavy, Otavy, Lužnice, Jizery, Labe od Orlice po Doubravu, horní Moravy, dolní Moravy a Svratky a Svitavy. Ke zhoršení došlo pouze v povodí Orlice a Olše a Ostravice. Hladina ve vrtech ve srovnání s předchozím týdnem v celkovém průměru převážně mírně rostla.

13.10.2017