Monitoring sucha

a jeho dopadů

Zobrazení aktuální situace

Data jsou aktualizována každé úterý ve 12h. Zobrazení vychází z operativních dat.

ORP:

SPEI

SPEI Krátký text o indikátoru

POVI

POVI Krátký text o indikátoru

PZVI

PZVI Krátký text o indikátoru

AWR

AWR Krátký text o indikátoru

AWR1

AWR1 Krátký text o indikátoru

FDmed

FDmed Krátký text o indikátoru

FDp90

FDp90 Krátký text o indikátoru

PDSI

PDSI Krátký text o indikátoru

ZIND

ZIND Krátký text o indikátoru

POWB

POWB Krátký text o indikátoru

AWC

AWC Krátký text o indikátoru

Více o indikátorech...

Bulletin

06.12.2017

Situace v uplynulém týdnu z hlediska sucha stagnovala či se mírně zlepšila. Srážky odpovídaly 124 % normálu pro toto období, v horských oblastech byly převážně sněhové. Nízkou vlhkost, pod 30 % využitelné vodní kapacity (VVK), má v současnosti 12 % stanic v hloubce 10 až 50 cm a necelá čtvrtina stanic ve vrstvě hlubší 50 až 100 cm. Nejnižší vlhkost půdy byla naměřena na jižní Moravě. Hladiny většiny sledovaných toků měly převážně klesající tendenci. Průměrné týdenní průtoky se v porovnání s dlouhodobými listopadovými průměry pohybovaly nejčastěji od 40 až 190 % Qm. Z pohledu hydrologického sucha se situace v porovnání s předchozím týdnem u většiny toků mírně zhoršila. Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem při porovnání s dlouhodobými hodnotami na křivce překročení v celkovém průměru příliš nezměnil. Hladina ve vrtech ve srovnání s předchozím týdnem v celkovém průměru převážně mírně stagnovala, místy mírně rostla. Z počátku týdne očekáváme z pohledu sucha vlivem předpokládaných mírné zlepšení situace, k závěru týdne nebudou srážky tak výrazné a budou převážně sněhové. Vlhkost půdy se bude v nižších polohách mírně zvyšovat, od středních poloh zůstane většinou na setrvalém stavu. Situace se na tocích nebude nadále výrazněji měnit. Hladiny toků zůstanou převážně setrvalé nebo mírně rozkolísané. V následujícím období lze v celkovém průměru očekávat setrvalý stav podzemních vod.

Klima

Za týden od 27.11. do 3. 12. 2017 spadlo na území České republiky průměrně 10 mm srážek (Čechy 7 mm, Morava 15 mm), což odpovídá 124 procentům normálu pro toto období (Čechy 84 % N, Morava 98 % N).

06.12.2017

Půda

Vzhledem k omezenému významu pro vegetaci i menší časové proměnlivosti hodnot vlhkosti půdy (sucha) v zimním období, resp. v období vegetačního klidu, a také s ohledem na nepoužitelnost či nevhodnost výstupů některých modelů v tomto období, vycházíme při stručném popisu vlhkosti půdy pouze z výsledků přímých měření půdní vlhkosti. V závěru 48. kalendářního týdne nedošlo v žádném profilu ke změnám vlhkosti půdy. Nízkou vlhkost, pod 30 % využitelné vodní kapacity (VVK), má v současnosti 5 stanic (12 %) v hloubce 10 až 50 cm a 9 stanic (24 %) ve vrstvě hlubší 50 až 100 cm. Jinak ve všech sledovaných hloubkách jsou zastoupeny všechny vyšší vlhkostní kategorie, v povrchové vrstvě jsou nejvlhčí oblasti pohoří a území Čech, naopak nejnižší vlhkost půdy byla naměřena na jižní Moravě.

06.12.2017

Povrchové vody

Hladiny většiny sledovaných toků měly v průběhu týdne převážně klesající až zvolna klesající tendenci. Průměrné týdenní průtoky se v porovnání s dlouhodobými listopadovými průměry pohybovaly nejčastěji od 40 až 190 % Qm. Z pohledu hydrologického sucha se situace v porovnání s předchozím týdnem u většiny toků mírně zhoršila.

06.12.2017

Podzemní vody

Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem při porovnání s dlouhodobými hodnotami na křivce překročení v celkovém průměru příliš nezměnil. K jeho zlepšení na normální úroveň došlo pouze v povodí Bečvy. Ke zhoršení na normální úroveň došlo v povodí dolní Berounky, horní Sázavy a Osoblahy. Hladina ve vrtech ve srovnání s předchozím týdnem v celkovém průměru převážně stagnovala, místy mírně rostla.

06.12.2017