Monitoring sucha

a jeho dopadů

Zobrazení extrémní situace

Data jsou aktualizována každé úterý ve 12h. Zobrazení vychází z operativních dat.

ORP:

SPEI

SPEI Krátký text o indikátoru

POVI

POVI Krátký text o indikátoru

PZVI

PZVI Krátký text o indikátoru

AWR

AWR Krátký text o indikátoru

AWR1

AWR1 Krátký text o indikátoru

FDmed

FDmed Krátký text o indikátoru

FDp90

FDp90 Krátký text o indikátoru

PDSI

PDSI Krátký text o indikátoru

ZIND

ZIND Krátký text o indikátoru

POWB

POWB Krátký text o indikátoru

AWC

AWC Krátký text o indikátoru

Více o indikátorech...

Výhled

V průběhu celého týdne očekáváme teplé počasí, většinou beze srážek. Pouze v pátek večer a noci na sobotu očekáváme ojediněle přeháňky nebo bouřky. Vlhkost půdy se bude v průběhu týdne nadále téměř na celém území snižovat. Hladiny vodních toků zůstanou i nadále setrvalé nebo budou na velmi pozvolném poklesu. Během následujících dní se mohou vyskytnout místy intenzivní přeháňky a bouřky, které mohou přechodně rozkolísat zejména hladiny menších toků. U podzemních vod lze v následujícím období v celkovém průměru očekávat mírný pokles stavu podzemních vod.

12.08.2018

Klima

Za týden od 6. 8. do 12. 8. 2018 spadlo na území České republiky průměrně 7 mm srážek (Čechy 6 mm, Morava 9 mm), což odpovídá 33 procentům normálu pro toto období (Čechy 28 % N, Morava 43 % N).

12.08.2018

Půda

V průběhu 32. kalendářního týdne se vlhkost půdy v obou sledovaných profilech na většině území snížila nebo zůstala na setrvalém stavu. V obou případech je téměř na celém území vlhkost půdy nižší než 30 % využitelné vodní kapacity (VVK), výjimku tvoří horské polohy a část jižních Čech. Výrazná část území má indikovanou vlhkost pod 10 % VVK, v profilu do 100 cm jde dokonce o většinu území! Nejkritičtější situace je v lokalitách, v nichž je v obou hodnocených profilech vlhkost půdy blízká bodu vadnutí či ho již dosáhla; jedná se hlavně o části Polabí a Poohří a také o střední a severozápadní Moravu.

12.08.2018

Povrchové vody

Hladiny většiny sledovaných vodních toků byly převážně setrvalé nebo slabě klesaly. Vodnosti se většinou zůstaly stejné nebo se jen mírně snížily, nejčastěji se pohybovaly v rozmezí od 270 do 364 d.p. V porovnání s dlouhodobými srpnovými průměry se pohybovaly denní průtoky na neovlivněných tocích nejčastěji od 10 do 55 % Qm. Z pohledu hydrologického sucha se situace v porovnání s předchozím týdnem na většině území jen mírně zhoršila nebo zůstala stejná. U čtvrtiny sledovaných profilů dosahovala průměrně vodnost hodnot 364 d.p.

12.08.2018

Podzemní vody

Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem při porovnání s dlouhodobými hodnotami na křivce překročení se v celkovém průměru mírně zhoršil a zůstal nadále silně podnormální. K mírnému zhoršení stavu podzemních vod došlo v povodí horní Sázavy, Odry a Olše a Ostravice. K jeho přechodnému mírnému zlepšení došlo pouze v povodí horní Ohře a soutoku Dyje a Moravy. Hladina ve vrtech ve srovnání s předchozím týdnem v celkovém průměru převážně mírně klesala nebo stagnovala.

12.08.2018