Monitoring sucha

a jeho dopadů

Zobrazení aktuální situace

Data jsou aktualizována každé úterý ve 12h. Zobrazení vychází z operativních dat.

ORP:

SPEI

SPEI Krátký text o indikátoru

POVI

POVI Krátký text o indikátoru

PZVI

PZVI Krátký text o indikátoru

AWR

AWR Krátký text o indikátoru

AWR1

AWR1 Krátký text o indikátoru

FDmed

FDmed Krátký text o indikátoru

FDp90

FDp90 Krátký text o indikátoru

PDSI

PDSI Krátký text o indikátoru

ZIND

ZIND Krátký text o indikátoru

POWB

POWB Krátký text o indikátoru

AWC

AWC Krátký text o indikátoru

Více o indikátorech...

Bulletin

22.11.2017

Situace v uplynulém týdnu z hlediska sucha stagnovala či se mírně zlepšila. Srážky odpovídaly 43 % normálu pro toto období, zejména v horských oblastech byly sněhové. Vlhkost půdy byla v profilu 0 - 40 cm nejnižší na jižní Moravě, kde se udržovala mezi 30 - 70 % využitelné vodní kapacity (VVK). V profilu 0 - 100 cm jsou nejnižší hodnoty vlhkosti, mezi 10 - 50 % VVK, především na jižní Moravě a ve Středočeském a Ústeckém kraji a na Pardubicku, na Znojemsku se vlhkost půdy pohybuje dokonce pod 10 % VVK. Hladiny většiny sledovaných toků byly setrvalé nebo slabě kolísaly, převážně s klesající tendencí. Průměrné týdenní průtoky se v porovnání s dlouhodobými listopadovými průměry pohybovaly nejčastěji od 70 až 200 % Qm, v povodí Dyje 30 až 70 % Qm. Z pohledu hydrologického sucha se situace v porovnání s předchozím týdnem u většiny toků zhoršila. Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem při porovnání s dlouhodobými hodnotami na křivce překročení v celkovém průměru příliš nezměnil. Hladina ve vrtech ve srovnání s předchozím týdnem v celkovém průměru převážně stagnovala nebo mírně rostla. V závěru týdne očekáváme z pohledu sucha vlivem předpokládaných srážek (ve středních a vyšších polohách budou sněhové) mírné zlepšení situace. Vlhkost půdy zůstane na většině území na setrvalém stavu nebo se bude mírně zvyšovat. Hladiny toků budou v průběhu následujícího týdne většinou mírně kolísat, později zvolna klesat. U podzemních vod lze v následujícím období v celkovém průměru očekávat setrvalý stav, místy mírný vzestup stavu podzemních vod.

Klima

Za týden od 13.11. do 19.11. 2017 spadlo na území České republiky průměrně 5 mm srážek (Čechy 5 mm, Morava 6 mm), což odpovídá 43 procentům normálu pro toto období (Čechy 45 % N, Morava 50 % N). Srážky se vyskytovaly jen ze začátku a na konci období, kdy se zejména ve vyšších polohách jednalo o srážky sněhové nebo smíšené. K závěru týdne byla na hřebenech Šumavy a Krkonoš výška sněhové pokrývky 25 – 50 cm.

22.11.2017

Půda

V závěru 46. kalendářního týdne nedošlo v žádném profilu ke změnám vlhkosti půdy. Nejsušší částí v profilu 0 – 40 cm je jižní Morava, kde se vlhkost půdy pohybuje mezi 30 a 70 % VVK. Nejčastěji je vlhkost půdy v tomto profilu nad 90 % VVK. V profilu 0 – 100 cm je nejvyšší vlhkost půdy v horských oblastech, a to nad 90 % VVK, naopak nejnižší vlhkost je na jižní Moravě a ve Středočeském a Ústeckém kraji a v širším okolí Pardubic, kde se pohybuje mezi 10 a 50 % VVK, na Znojemsku zůstává vlhkost půdy pod 10 % VVK.

22.11.2017

Povrchové vody

Hladiny většiny sledovaných toků byly setrvalé nebo slabě kolísaly, převážně s klesající tendencí. Průměrné týdenní průtoky se v porovnání s dlouhodobými listopadovými průměry pohybovaly nejčastěji od 70 až 200 % Qm, v povodí Dyje 30 až 70 % Qm. Z pohledu hydrologického sucha se situace v porovnání s předchozím týdnem u většiny toků zhoršila.

22.11.2017

Podzemní vody

Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem při porovnání s dlouhodobými hodnotami na křivce překročení v celkovém průměru příliš nezměnil. K jeho zlepšení došlo pouze v povodí Odry. Naopak jeho zhoršení bylo zaznamenáno zejména v povodí Ploučnice, Orlice a Osoblahy. Hladina ve vrtech ve srovnání s předchozím týdnem v celkovém průměru převážně stagnovala nebo mírně rostla.

22.11.2017